Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn

Để hoàn tất đơn hàng, bạn hãy chuyển khoản cho Anvest theo thông tin dưới đây:

Tên tài khoản: CONG TY CO PHAN DAU TU ANVEST
Số tài khoản: 114002918412
Ngân hàng: VIETINBANK - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung: MNW Tên SĐT (ví dụ: MNW Duong 012345678)
Sô tiền thanh toán: 2,500,000đ

Hãy kết nối với Anvest để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất: