Game Tài chính MoneyWe là gì?

MoneyWe là bộ trò chơi (boardgame) tài chính cá nhân dành cho mọi người.

Trò chơi được thiết kế với mục đích giúp người chơi vừa giải trí, vừa có thể hiểu về khái niệm và cách hoạt động của các khía cạnh tài chính cá nhân.

Thông qua hoạt động vui chơi, MoneyWe giúp người chơi hiểu hơn về cách đưa ra các quyết định về tài chính của bản thân

Giao tiếp để tài chính dễ dàng

Giao tiếp là chìa khóa để thành công trong các mối quan hệ của Tài chính cá nhân.

Việc giao tiếp giúp mình và người khác dễ dàng đạt được mục tiêu về tài chính. Giúp mọi người xung quanh hiểu và đồng cảm với quyết định tài chính của bạn.

Trò chơi tài chính MoneyWe sẽ cho bạn thấy sức mạnh của sự giao tiếp trong việc đạt được các mục tiêu về tài chính.

Có gì trong hộp MoneyWe

128 thẻ bài cứng, cán mịn, dễ xào, dễ bảo quản

Thẻ mục tiêu cuộc đời

Số lượng: 36

Thẻ thu nhập

Số lượng: 20

Thẻ chi tiêu

Số lượng: 8

Thẻ bảo hiểm

Số lượng: 8

Thẻ rủi ro

Số lượng: 8

Thẻ bất ngờ

Số lượng: 8

Thẻ uy tín

Số lượng: 8

Thẻ vay mượn

Số lượng: 12

Thẻ quyền năng

Số lượng: 20

trải nghiệm game Tài chính

Chúng tôi liên kết với lamthantaichinh.vn để tổ chức các buổi workshop nhằm giúp người mới tiếp cận với các sản phẩm giáo dục tài chính một cách dễ dàng và gần gũi hơn