Chương trình tiếp thị liên kết (affiliate) của Anvest đã dừng hoạt động.
Nếu cần hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email cskh@anvest.vn

Chúng tôi thay đổi góc nhìn về tiền bạc như thế nào?

Chúng tôi muốn mọi người tiếp cận tiền bạc một cách đúng đắn băng cách hiểu rằng:

1. Tài chính cá nhân không chỉ là đầu tư

2. Nên có một tư duy về tiền sớm

3. Thay đổi là một quá trình và tài chính cá nhân cũng vậy

Bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi như thế nào?

Hãy trở thành một cộng tác viên của Anvest, giúp chúng tôi truyền đi thông điệp thay đổi nhận thức. Đồng thời, đảm bảo thu nhập của bạn trong quá trình đó.

> Tiếp thị liên kết là gì?

Chương trình tiếp thị liên kết (affiliate) của Anvest

Chúng tôi sử dụng 2 nền tảng cho hệ sinh thái sản phẩm của Anvest

1. Shopee/Tiktok Shop: Cho các sản phẩm vật lý (Chiết khấu lên đến 25%) – Tìm hiểu thêm

2. Hệ thống affiliate trên nền tàng giáo dục trực tuyến (Elearning): Cho các khóa học Elearning – Tìm hiểu thêm