loader image

Anvest và Google Startup Academy

Là một startup được chọn trong 50 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia vào chương trình Google Startup Academy, Anvest tự hào bước tiếp trên hành trình đưa An tâm tài chính đến với con người Việt Nam

Google Startup Academy Vietnam được tổ chức bởi Google và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), là một sự kiện diễn ra trong 5 ngày, nhằm hỗ trợ các startup mới ở Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm từ giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ tài chính, gaming và bán lẻ.

Với sự cố vấn của các mentor, Anvest đã tìm ra được nhiều giải pháp cho các vấn đề của một startup, từ quản lý nội bộ, định hướng sản phẩm hay xây dựng con người.

Hy vọng chặng đường giúp cho người Việt Nam An tâm tài chính của Anvest sẽ được đồng hành và hợp tác bởi những doanh nghiệp trẻ, sẵn sàng cống hiến để thay đổi đất nước và cải thiện cuộc sống.

Bài viết liên quan

Tài chính cá nhân
Anvest Team

MoneyWe – Hướng dẫn chơi game

GAME TÀI CHÍNH MONEYWE LÀ GÌ? MoneyWe là một cardgame được Anvest phát triển để trở thành một phương tiện học tập và thực hành an tâm tài chính (financial wellbeing), với nhiệm vụ chính là để tăng cường giao

Xem thêm »
No more posts to show

Để lại email để nhận các
kiến thức bổ ích từ Anvest hàng tuần!